Konsulter inom ISO 14001
miljöledningssystem

Clarendo projektleder er genom implementering av miljöledningssystem och garanterar certifiering enligt SS-EN ISO14001, på ett sätt som är både effektivt och värdefullt för er organisation. Ett vinnande koncept som inte bara ger en ekonomisk vinst utan också ger fördelar för miljön. Så det hjälper till att spara pengar, förbättrar ditt företags rykte och ger tillgång till nya marknader.

Varför välja Clarendo och TIM

 • 25 års ISO-erfarenhet är integrerat i vårt unika IT-verktyg TIM
 • Aktivitetsbaserad metod med fokus på uppgifter som delegeras i motsats till dokumentstrukturer
 • Inbyggd ISO-expert - inga konsultkostnader
 • Kunniga projektledare och konsulter leder er genom hela processen
 • Effektiv implementeringsprocess leder till snabb certifiering
 • Skräddarsytt efter er verksamhet
 • Vi garanterar certifiering
Jag vill bli kontaktad

ISO 14001 – Miljöledningssystem för miljö och ekonomi

ISO 14001 är en miljöstandard som ställer krav på att er verksamhet tar ansvar för dess påverkan på den yttre miljön. Detta innebär att ni analyserar vilken livscykel era produkter och tjänster har och hur dessa kan ändras för att bli vänligare mot naturen.

Med ISO 14001 implementeras miljöperspektivet i er verksamhet. Ni fokuserar på aktiviteter som minskad energi- och bränsleförbrukning, avfallshantering och tydligare rutiner för användning av kemikalier. Certifikatet blir ett bevis på att företaget tar sitt samhällsansvar.

Miljöavtryck är ett omtalat ämne på flera håll, så missa inte hur nu kan dra nytta av det. Idag ställer nämligen inte bara kommuner och företag denna typen utav krav på sina samarbetspartners, utan även privatpersoner har blivit allt mer miljömedvetna i sina val. Så vi rekomenderar start att instressera sig för sitt företags miljötänk och hur ni hanterar miljöfrågor hos er.

Fördelarna med en certifiering inom ISO 14001:

 

 1. Minskad miljöpåverkan och ökad medvetenhet
 2. Bättre efterlevnad av lagar och förordningar
 3. Kostnadsbesparingar
 4. Ökad kundtillfredsställelse
 5. Ökad konkurrenskraft
 6. Förbättrad image

Stärk er affärsstrategi med certifiering enligt ISO 14001

ISO 14001 är en välkänd och respekterad standard som ger er verksamhet en ram för att kontinuerligt förbättra er miljöprestanda. Genom att implementera ISO 14001 blir miljöarbetet en integrerad del av er affärsstrategi och bidrar till att stärka relationen med intressenter, inklusive kunder, leverantörer och samhället i stort. Med ett ledningssystem certiifierat enligt ISO 14001 arbetar ni för att minska er miljöpåverksam samtidigt som er medvetenhet ökar. Dessutom visar ni tydligt ert engagemang för hållbar utveckling och miljön, vilket kan öka förtroendet för er organisation och öppna upp för nya affärsmöjligheter.

ISO 14001-certifiering - Konkurrensfördelar med ett miljöledningssystem

En certifieringen enligt ISO 14001 är inte bara ett formellt krav från många myndigheter och kunder, utan kan också användas som ett verktyg för att vara ett vinnande koncept och särskilja er från konkurrenter. Genom att aktivt arbeta för att minska er miljöpåverkan och visa ansvar för klimatet, kan ni attrahera kunder och partners som delar era värderingar och som prioriterar hållbarhet i sina affärsrelationer och samarbeten. ISO 14001-certifikatet blir därmed inte bara ett dokument på väggen, utan en strategisk tillgång som kan öppna upp för nya affärsmöjligheter och stärka er position på marknaden.

Vill ni veta mer kan ni läsa vår artikel ISO 14001 – ett vinnande koncept, skriven av Catrine Nord

På Clarendo har vi ett väl utarbetat och effektivt sätt att snabbt genomföra en implementering av miljöledningssystem. Genom att vi tar fullt ansvar och garanterar ett godkänt resultat vid certifieringen så kan du som kund känna dig trygg och säker. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om miljöledningssystem och att ISO 14001 är ett vinnande koncept.

Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

TIM driver ert ledningssystem

För att ett ledningssystem ska vara hållbart krävs en plattform som fungerar effektivt i takt med att företaget förändras och utvecklas.

Därför har vi utvecklat TIM – ett IT-verktyg för digitalisering av ert ledningssystem, där vi har tolkat ISO-standardernas krav så att du ska slippa det. Våra projektledare skräddarsyr er TIM efter företagets verksamhet och ansvarar för att driva projektet från start till mål. TIM finns till för att hjälpa er skapa ett levande ledningssystem – som hjälper er förbättras kontinuerligt. Läs mer om TIM här! 

TIM - Er dynamiska partner för framtidens ledningssystem

TIM är mer än bara ett verktyg för att uppfylla kraven i ISO-standarderna. Det är en dynamisk plattform som kontinuerligt utvecklas för att möta era behov och utmaningar i realtid.

Genom att kombinera vår expertis inom ISO-standarder med den senaste tekniken inom digitalisering, erbjuder vi en lösning som inte bara hjälper er uppfylla certifieringskraven, utan också stödjer er i att driva ert ledningssystem framåt och skapa verklig affärsmässig nytta.

Med TIM får ni en flexibel och skräddarsydd lösning som kan anpassas efter era specifika behov och mål. Våra projektledare är där för att stödja er genom hela processen, från planering och implementering till övervakning och förbättring.

Genom att använda TIM som Er partner för digitalisering av ert ledningssystem kan ni vara säkra på att ni har en stabil och hållbar plattform som stödjer er verksamhet även när den förändras och utvecklas över tiden. Läs mer om TIM och hur det kan hjälpa er att skapa ett levande och effektivt ledningssystem här!

Fördelar med att använda TIM

Bild som symboliserar kunskap är viktigt

Inbyggd ISO-expert

Tillämpningen av standarden är inbyggd i verktyget.

Bild som symboliserar automatiserat

Automatiserat

Inbyggd digital projektledare hela vägen till certifiering.

Bild som visar PDCA cykel

PDCA – på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp enligt satta deadlines.

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

"Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen."

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!"

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Digitaliseringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebar att vi involverade fler medarbetare med rätt saker och fokus ligger nu i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare digitaliseringen till IT-verktyget TIM sparar Jotac nu 300 000kr per år.”

Jag vill veta mer!