Konsulter inom ISO 14001
miljöledningssystem

Vi leder implementeringsprojekt med resultat att vår kunds ledningssystem blir certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Implementering av ISO 9001

Varför välja Clarendo och TIM

  • Inbyggd ISO-expert, inga konsultkostnader
  • Digital projektledare som driver projektet på distans
  • IT-stöd med fokus på uppgifter som delegeras i motsats till dokumentstrukturer
  • Skräddarsytt efter er verksamhet
  • Vi garanterar certifiering
Jag vill bli kontaktad

ISO 14001 – miljöledningssystem

ISO 14001 är en miljöstandard som ställer krav på att er verksamhet tar ansvar för dess påverkan på den yttre miljön. Detta innebär att ni analyserar vilken livscykel era produkter och tjänster har och hur dessa kan ändras för att bli vänligare mot naturen.

Med ISO 14001 implementeras miljöperspektivet i er verksamhet. Ni fokuserar på aktiviteter som minskad energi- och bränsleförbrukning, avfallshantering och tydligare rutiner för användning av kemikalier. Certifikatet blir ett bevis på att företaget tar sitt samhällsansvar.

Möte med kund där en implementering av ISO planeras

TIM driver ert ledningssystem

Vi vet att det krävs både kompetens och drivkraft för att komma i mål med en certifiering.

För att ett ledningssystem ska vara hållbart krävs en plattform som fungerar effektivt i takt med att företaget förändras och utvecklas. Vi vidareutvecklar vår metod och arbetssätt kontinuerligt med syftet att göra det enkelt för kunder att implementera sitt ledningssystem och bli certifierade – men framförallt för att kunna upprätthålla ledningssystemet i ett längre perspektiv.

Det kan bli dyrt att implementera på fel sätt.

Vi tillhandahåller ett effektivt IT-verktyg där vi tillsammans med dig bygger upp och skräddarsyr efter ditt företags verksamhet och vad som är framgång för just er. Vi ansvarar för att driva projektet från start till mål, det vill säga tills ni erhåller ert certifikat.

Fördelar med att använda TIM

Inbyggd konsult

Tillämpningen av standarden inbyggd i verktyget.

Automatiserat

Inbyggd projektledare hela vägen till certifiering.

PDCA – på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp i enlighet med deadlines.

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

"Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen."

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!"

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Konverteringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebär att vi involverar fler personer med rätt saker och fokus ligger i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare bytet sparar företaget nu 300 000kr per år.”

Jag vill veta mer!