Referenser

Läs vad våra kunder har sagt om Clarendo!

Michael Lund

Koncernchef, Damstahl A/S

Clarendo, som står bakom TIM, garanterade oss ett unikt ISO-verktyg utan papperstyranni, och det har vi till fullo fått uppfyllt. Alltså är ISO något vi använder, och som våra samarbetspartners har glädje av.

Nu hjälper TIM till att driva våra processer. Det ger värde i den dagliga verksamheten, både internt och externt.

Johan Kallerhult

Ekonomichef, GPA Flowsystem AB

"Clarendo har lärt oss att med kritiska ISO-glasögon behöver ISO inte vara svårt och omständligt utan istället identifierar processer och förenkla dem. Vi har plockat ut det som är kärnan i vår verksamhet och utgått från det. Med hjälp av Clarendo och  IT-verktyget TIM har vi fått ett stort engagemang bland personalen ute i verksamheten. Alla känner sig delaktiga i våra ISO ledningssystem och de tar sitt ansvar på allvar. Vi rekommenderar Clarendo till alla som vill ha ett enkelt och effektivt ledningssystem med fokus på rätt saker."

Ted Bengtsson

VD, Unisport AB

”Clarendo har med IT-verktyget TIM gett oss möjligheten att bygga den struktur som passar vår organisation. Vi har verksamhet utspridd på flera orter och TIM gör det enkelt att delegera uppgifter till ansvariga på orterna och dessutom enkelt följa upp att uppgifterna blir gjorda.

TIM samordnar och ger en översikt av ISO-processen och vi undviker, med hjälp av TIM, dubbelarbete och misskommunikation. Rekommenderas till andra som också har verksamhet på flera orter och har behov av styrning och uppföljning i ett centralt system.”

Magnus Rooth

VD, Interspol Systems AB

”Clarendo har gett oss verktyg så att vi har förstått standarden på ett helt nytt sätt. Vi har fått omvärdera tänket, blivit engagerade och nu använder vi verkligen ledningssystemet i TIM. Vi kan enkelt styra vår snabba tillväxt i TIM genom aktiviteter och delegering av uppgifter. Med många års erfarenhet av projekt ger vi Clarendos TIM-team högsta betyg i projektutvärderingen, 10 av 10.

Vi ser fram emot ett samarbete i många år framöver.”

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!"

Daniel Jonsson

VD, JOTAC AB

”När vår ISO-ansvarige slutade blev det uppenbart att vi inte kunde förstå eller ta över det berg av dokument som vårt ledningssystem bestod av. Digitaliseringen till Clarendos IT-verktyg TIM innebar att vi involverade fler medarbetare med rätt saker och fokus ligger nu i stället på problemlösning och strategifrågor. Tack vare digitaliseringen till IT-verktyget TIM sparar Jotac nu 300 000kr per år.”

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

"Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen."

Steinarr Björnsson

Medicinskt ansvarig, Åderbråckscentrum AB

"Arbetet med Clarendo har ökat vår medvetenhet för strategisk planering. Med TIM som stöd har vi kunnat införa tydligare strukturer vad gäller säkerhet i vår dagliga verksamhet."

Bo Altenstam

VD, Bo Altenstam AB

”Clarendo har skräddarsytt och anpassat ledningssystemet för vår specifika verksamhet. Det har i sin tur gett oss ett högre kvalitetsfokus och nöjdare kunder.” 

Jag vill veta mer!

kontakta oss