Konsulter inom ISO 45001
arbetsmiljöledningssystem

Clarendo projektleder er genom implementering av er ledningssystem inom arbetsmiljö och garanterar certifiering enligt SS-EN ISO45001, på ett sätt som är både effektivt och värdefullt för er organisation!

Varför välja Clarendo och TIM

  • 25 års ISO-erfarenhet är integrerat i vårt unika IT-verktyg TIM
  • Aktivitetsbaserad metod med fokus på uppgifter som delegeras i motsats till dokumentstrukturer
  • Inbyggd ISO-expert - inga konsultkostnader
  • Kunniga projektledare och konsulter leder er genom hela processen
  • Effektiv implementeringsprocess leder till snabb certifiering
  • Skräddarsytt efter er verksamhet
  • Vi garanterar certifiering
Jag vill bli kontaktad

ISO 45001 - arbetsmiljöledningssystem

Med ISO 45001 är ert ledningssystem certifierat inom området för arbetsmiljö. ISO 45001 fokuserar på den inre miljön på arbetsplatsen. Vi identifierar de risker gällande arbetsmiljön som finns med de aktiviteter ni utför och fastställer lämpliga åtgärder för att ni ska undvika att olyckor inträffar.

 

Vad innebär standarden ISO 45001?

Standarden innebär ett fokus på den fysiska såväl som den psykosociala arbetssituationen. Med hjälp av det systematiska arbetssättet som ingår i standarden kan ni säkerställa att ert företag erbjuder en trygg arbetsplats för era anställda.

Tre fördelar med att ha ISO 45001:

  • Uppfyller lagar och etiska skyldigheter
  • Minskar risken för skador och sjukdomar
  • Minskade kostander för sjukfrånvaro

Skapa en säker arbetsmiljö med ISO 45001-certifiering

ISO 45001 är inte bara en standard för att certifiera ert ledningssystem inom arbetsmiljöområdet, det är också en ram för att bygga en kultur av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att följa ISO 45001-standarden visar ni ert engagemang för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för era anställda, vilket inte bara är ett krav enligt lag utan också ett moraliskt ansvar gentemot era medarbetare.

Med ISO 45001 går ni bortom att bara uppfylla lagstadgade krav och skapar en miljö där medarbetarna trivs och känner sig trygga. Standarden kräver att ni inte bara identifierar de fysiska riskerna på arbetsplatsen, såsom belastningsskador eller klämskador, utan också tar hänsyn till de psykosociala faktorerna som kan påverka välbefinnandet hos era anställda, såsom stress, bildskärmsarbete eller hög arbetsbelastning.

ISO 45001-certifiering för en hälsosam arbetsplatskultur

Genom att använda det systematiska arbetssättet som ingår i ISO 45001 kan ni säkerställa att ni har rätt processer och rutiner på plats för att förebygga olyckor och skador, samt att ni kontinuerligt övervakar och förbättrar er arbetsmiljöprestanda. Det handlar inte bara om att reagera på incidenter när de inträffar, utan också att förebygga dessa genom proaktivt arbete och kontinuerlig förbättring.

Genom ett certifierat arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 45001 minskar ni inte bara risken för olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen, utan ökar också effektiviteten och produktiviteten hos era medarbetare. När medarbetarna känner sig trygga och välmående på jobbet är de mer engagerade och motiverade att utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket i sin tur leder till bättre resultat för företaget som helhet.

Exempel på påminnelsefunktion i ledningssystemet TIM

TIM driver ert ledningssystem

Vi vet att det krävs både kompetens och drivkraft för att komma i mål med en certifiering.

För att ett ledningssystem ska vara hållbart krävs en plattform som fungerar effektivt i takt med att företaget förändras och utvecklas. Vi vidareutvecklar vår metod och arbetssätt kontinuerligt med syftet att göra det enkelt för kunder att implementera sitt ledningssystem och bli certifierade – men framförallt för att kunna upprätthålla ledningssystemet i ett längre perspektiv.

Det kan bli dyrt att implementera på fel sätt.

Vi tillhandahåller ett effektivt IT-verktyg där vi tillsammans med dig bygger upp och skräddarsyr efter ditt företags verksamhet och vad som är framgång för just er. Vi ansvarar för att driva projektet från start till mål, det vill säga tills ni erhåller ert certifikat. Så om du vill ha hjälp med att implementera ISO 45001 eller om du vill ha mer information om standarden, tveka inte på att höra av dig till oss.

Skapa långsiktig affärsnytta med vår expertis och stöd

Arbetet med en ISO-certifiering är ofta förknippat med långsamma processer, hög tidsåtgång och inte minst höga KOSTNADER. Men det behöver inte vara så!

Vi på Clarendo är specialister på digitala och kostnadseffektiva ISO-system. Vårt IT-verktyg, TIM, är en enastående lösning för att hantera ert ledningssystem. Tillsammans med vår expertis och erfarenhet bygger vi upp och skräddarsyr ert ledningssystem. Vi ansvarar för att driva projektet från start till mål, det vill säga tills ni erhåller ert certifikat. Efter certifiering stöttar vi er för att konstinuerligt förbättras och upprätthålla ert ledningssystem.

Med TIM som er partner för att driva ert ledningssystem kan ni vara säkra på att ni får den hjälp och support ni behöver för att lyckas. Vi finns här för att se till att ni alltid har ett godkännt certifikat samt att ert ledningssystem bidrar till affärsnytta på lång sikt.

Fördelar med att använda TIM

Bild som symboliserar kunskap är viktigt

Inbyggd konsult

Tillämpningen av standarden inbyggd i verktyget.

Bild som symboliserar automatiserat

Automatiserat

Inbyggd digital projektledare hela vägen till certifiering.

Bild som visar PDCA cykel

PDCA – på riktigt

Aktiviteter delegeras, genomförs och följs upp enligt satta deadlines.

Niklas Larsson

VD, Elektroproduktion AB

"Med Clarendos hjälp har vi kunnat lämna den föråldrade dokumentationsstrukturen."

Owe Bergman

Vice VD, Svenska Kakel AB

”Många har varnat för att ISO är oerhört tidsödande, jobbigt och man drunknar i dokument. Med Clarendos angreppssätt övertygades vi dock att ge oss ut på ISO-resan. Jag rekommenderar Clarendo alla dar i veckan!"

Steinarr Björnsson

Medicinskt ansvarig, Åderbråckscentrum AB

"Arbetet med Clarendo har ökat vår medvetenhet för strategisk planering. Med TIM som stöd har vi kunnat införa tydligare strukturer vad gäller säkerhet i vår dagliga verksamhet."

Jag vill veta mer!