Vi bygger effektiva ledningssystem
som skapar framgång

Med TIM kan ledningen leda och styra sin organisation – delegera verksamhetens kritiska uppgifter och samtidigt säkerställa kontrollen.

Fokusera på det viktiga

Inget mer bläddrande i pärmar, länkar som inte fungerar och letande i dokumentstrukturer

TIM påminner er om det som är viktigt, stöder er i beslut och ser till att ni verkställer dem.

Spara tid och pengar på utbildning och konsulter

Använder ni konsulter ständigt och jämt och går ISO-utbildningar?

TIM har en inbyggd ISO-expert och uppdaterar automatiskt funktioner i enlighet med nya utgåvor av standarder.

Ledningen äger ledningssystemet

Får ni problem varje gång er ISO-ansvarig slutar eller lämnar rollen?

TIM blir er assistent. En stadig plattform för ledningen som finns kvar och oberoende av ISO-ansvariga och konsulter.

Hur är TIM unik?

Jämför TIM med andra angreppsätt

Funktionalitet TIM Andra IT-verktyg
Inbyggda funktioner redan tolkade efter standardens krav
Digital projektledare som leder implementeringen på distans
10 olika behörigheter för olika roller
Funktioner utvecklade specifikt för koncerner och geografiskt utspridda verksamheter
Funktion för att ”Inget hamnar mellan stolarna” när medarbetare slutar
Uppfyller kraven för informationssäkerhet
Automatiska uppdateringar i samband med nya utgåvor av standarden
Samma plattform för alla standarder
Alla funktioner i samma system, ingen modulstruktur
Revisorsinloggning för revisorernas förberedelse och rapportskrivning
Uppfyller GDPR-kraven
Stora möjligheter att skräddarsy till egen verksamhet
Tillgängligt på både svenska och engelska
Vi lever som vi lär - TIM driver vårt eget ledningssystem
Funktion för att hantera projekt
Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001

Varför företag har förtroende för Clarendo

GPA Flowsystem AB fick en lösning de inte trodde fanns

Läs mer

Svenska Kakel AB fick ett ledningssystem de inte trodde var möjligt

Läs mer

Unisport gick från dokumenthögar till ett ”levande” ledningssystem

Läs mer

Vi finns här för dig!

Vår systemsupport hjälper dig starta och svarar på alla dina frågor.
Kontakta oss