Vi bygger effektiva ledningssystem
som skapar framgång

Med Clarendos metod och IT-verktyg får du de bästa förutsättningarna för att följa upp och hantera processer, minimera avvikelser och fokusera på mål och strategier vilket leder till framgång.  

Våra tjänster stödjer företags olika behov i en ISO-certifiering på ett effektivt och tillfredställande sätt. Skräddarsytt och anpassat för dig! 

Vi hjälper er med Implementering av följande ISO standarder

  •  ISO 9001 kvalitetsledningssystem

Läs mer om ISO 9001 här

  •  ISO 14001 miljöledningssystem

Läs mer om ISO 14001 här

  •  ISO 45001 arbetsmiljöledningssystem

Läs mer om ISO 45001 här

  •  ISO 27001 informationssäkerhet

Läs mer om ISO 27001 här

Vad Clarendo kan hjälpa er med

  •  Digitalisera ert befintliga ledningssystem. Redan ISO-certifierad? Vi hjälper er digitalisera ert ledningssystem till TIM. Läs mer här

 

  •  Support och förbättringar. Med Clarendo får du obegränsad teknisk support för att du ska känna dig trygg i ert ledningssystem. Dessutom erbjuder vi kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att ert ISO-arbete och ledningssystem ständigt förbättras.

 

  •  Hjälp och stöd vid revisioner. Vid internrevisionen, vi planerar och genomför internrevision av ert ledningssystem en gång om året. Samt medverkan på externrevisioner och hjälp med hantering av avvikelser och förbättringsförslag från revisionerna.

 

  •  Outsourca ert ledningssystem. IRIS, en tjänst där vi sköter hanteringen av ert ledningssystem löpande.

 

  •  Laghantering och efterlevnad. LANA, en tjänst för hantering och bevakning av er laglista.

 

  •  Interna utbildningar anpassade efter roll. Administratörer och ISO-ansvariga. Områdeschefer, medarbetare och avvikelseansvariga.

Vi finns här för dig!

Vi hjälper dig att starta och svarar på alla dina frågor.
Kontakta oss