TIM skapar värde för ISO-ansvariga

TIM skapar trygghet för ISO-ansvariga inför och under revisioner med hjälp av enkla strukturer och en god överblick över ansvarsområden.

  • Översikt och planering av ledningssystemet.

ISO-ansvariga kan enkelt planera alla aktiviteter som faller inom det egna ansvarsområdet. Via instrumentbrädan kan ISO-ansvarig få en överblick om eventuella uppgifter, mål, avvikelser eller annat som inte hanterats enligt deadline. Med TIM som assistent har ISO-ansvarig kontroll över planering och uppföljning.

  • Enkel delegering med behörighetsnivåer.

TIM:s anpassade behörighetsnivåer ger områdescheferna kontroll över uppgiftsdelegeringen. Ledningssystemansvarig kan delegera uppgifter till relevant behörighetsnivå. ISO-ansvarig kan med TIM som assistent fokusera på att vidareutveckla ledningssystemet och skapa värde för företaget.

  • Aktiv styrning istället för passiva dokument.

TIM är ett aktivitetsbaserat IT-verktyg. Med detta menas att TIM aktivt styr uppgiften till rätt kompetens istället för ligga orörd tills någon läser texten och kanske följer den. Medarbetarna involveras och ISO-ansvarig kan därför fokusera på förbättringar av styrningen istället för utformning av dokument.

TIM skapar värde för ledningen
Läs mer
TIM skapar värde för medarbetare
Läs mer