Kundberättelse

Unisport gick från dokumenthögar till ett ”levande” ledningssystem

Utmaningen

När Unisport kom i kontakt med Clarendo hade de redan varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 i ett antal år. Ledningssystemet bestod av en rad dokument som beskrev arbetsrutiner på en detaljerad nivå. Dokumenten var så pass detaljerade och genomgående att de inte lästes, vilket tyvärr är en alltför vanlig situation. Mängden dokumentation medförde att man ”inte kunde se skogen för alla träd”.

Unisport kände ett behov av att göra sitt ledningsystem ”levande” och fungerande. Verksamheten var utspridd på flera orter varför en effektiv styrning av dessa var en viktig parameter.

Lösningen

Konverteringen till TIM innebar att Unisport kunde göra sig av med en stor del onödig dokumentation. Kvar fanns de för Unisport viktiga uppgifter som behövde styrning. Med hjälp av TIM:s periodinställda påminnelser och andra funktioner blev det klart vad som var viktigt för verksamheten. Uppgifter kunde enkelt delegeras till rätt person för att säkerställa att den blev gjord.

Unisports olika anläggningar gjordes om till ”områden” i TIM vilket innebar en smidig involvering av samtliga delar av verksamheten.

Resultatet

3 viktiga bidrag från Clarendo:

  1. Överblick och styrning: Genom TIM:s funktioner har ledningen fått överblick över verksamhetens kritiska aktiviteter. TIM:s instrumentbräda gör det enkelt att söka och filtrera för att säkerställa att alla är med.
  2. Effektiv struktur i TIM: Unisport fick en specialanpassad struktur som möjliggör delegering till verksamheterna på annan ort. Här utses en ”platsansvarig” som tar ansvar för sin verksamhet och kan delegera ut uppifter.
  3. Enkel systematik: Under konverteringen av det befintliga ledningssystemet till TIM fick ledningen en ny förståelse för vad det innebär att leda och styra. Detta var ett bidragande skäl till varför man valde att även implementera standarden för Arbetsmiljö, OHSAS 18001.
Industries: Idrottsutrustning
Place: Landskrona, Hjärnarp, Ljungaverk, Göteborg, Stockholm
Employees: 60
Standards: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001