5 vanliga misstag du gör efter certifieringen

av Åsa Lindow, 08 maj 2020

En del företag har idag certifikat enligt en eller flera ISO-standarder. Många gånger är det certifikatet man har i sikte. Mycket svett, tårar och arbete präglar tyvärr alltför ofta denna period. När den är över är det skönt att pusta ut, dricka skumpa och äta tårta – I verkligheten är det nu, efter certifieringen, som arbetet med, ledningssystemet börjar. Här nedan följer 5 vanliga misstag efter certifiering

1. Inte tillräckligt med tid

Många är inställda på tiden fram till en certifiering, det fina diplomet. Att ISO-certifiera sin verksamhet innebär att införa ett systematiskt sätt att arbeta och att genomföra antal aktiviteter. Att arbeta med att analysera omvärlden, sätta mål, hantera problem, sätta upp nyckeltal och säkra kvaliteten genom hela verksamheten. Detta är aktiviteter som behöver göras med en regelbundenhet. När vi inte lägger ner den tid som krävs för dessa kritiskt viktiga aktiviteter för verksamheten, får vi inte den effekt av ledningssystemet som vi borde. Effekten av effektivitet, systematik, nöjda kunder, problemlösning och ökad lönsamhet. ISO-arbetet blir ett ok och inte det resultat vi skulle behövt.

Misstag efter ISO certifiering

2. Fel fokus

Beroende på hur ISO-arbetet och ledningssystemet är strukturerat blir fokus en följd av detta. Om ISO-arbetet bygger på mappstrukturer med skriven text som beskriver rutiner kommer fokus efter certifieringen bli dokumenterade rutiner och skriven text. Vi fokuserar då på frågor som: är texten tillräcklig? Täcker den kravet i standarden? Vad behöver vi lägga till för att personalen ska förstå osv. I längden tappar vi fokus på det som är viktigt och kritiskt för vår verksamhet, fokus har hamnat på dokument.

ISO misstag

3. Ledningssystemet blir personberoende

Inte sällan har en person fått i uppgift att ”bygga” ett ledningssystem, ansvara för implementeringen av en ISO-standard. När en person bygger upp ett system är det personen som skaffar kunskap, kompetensen sitter i personens huvud. När personen lämnar organisationen tappar man inte bara personens kompetens utan kunskapen om systemet. Det kan vara förödande och mycket kostsamt att låta byggandet och drivandet av ledningssystemet bli beroende av en person.

Personberoende ISO

4. Ledningen hänger inte med

Ofta är ledningen glad över att ISO-ansvarig tar ansvar för ISO-arbetet. Ännu gladare blir de när certifikatet hänger på väggen. Det är ju inte så konstigt. Haken är bara att ledningssystemet och ISO-arbetet inte är ett projekt som ska i mål med en certifiering utan en process som kontinuerligt åstadkommer förbättringar i form av nöjdare kunder, effektivare arbetssätt och produktutveckling med ökad lönsamhet som följd. När ledningen inte hänger med i detta arbete utan är nöjd med certifieringen är sannolikheten stor att mycket viktigt är förlorat.

ISO med ledningen

5. Dokumentationen växer och växer

Historiskt sett har ISO-arbetet handlat om dokumentation, eller i alla fall har branschen tolkat standarden så. Det har fått till följd att ledningssystem ofta bygger på dokument. Pärmar som kopieras och utplaceras, mappstrukturer i datorn som följer standardens punkter, manual med en innehållsförteckning efter standarden, dokumenthanterings lösning med länkar, klickbara processkartor mm. Granskning i form av intern- och externrevisioner utgår från dokumentationen. Avvikelser, observationer och förbättringsförslag har då utgångspunkt i dokument. Hanteringen av dessa resulterar då i ännu mer dokumentation. Över tid växer dokumentationen okontrollerat så till den grad att det inte går att navigera, än mindre förstå.

ISO dokument

Bemästra din ISO-certifiering: Undvik misstagen och uppnå större resultat

Sammanfattningsvis är det lätt att fastna i fällorna efter en ISO-certifiering om man inte är medveten om de vanliga misstagen. Det är viktigt att komma ihåg att certifikatet i sig självt inte är målet, utan en indikation på att arbetet med ledningssystemet har börjat. För att verkligen dra nytta av ISO-certifieringen behöver du undvika de ovan nämnda misstagen.

Nu när du är medveten om dessa vanliga misstag, är det dags att se ISO-certifieringen som en möjlighet att driva din verksamhet framåt och inte som ett slutmål. Om du vill ha mer rådgivning eller diskutera dina specifika behov, är vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss idag och låt oss tillsammans bygga ett framgångsrikt ledningssystem som gynnar din organisation på lång sikt. Tillsammans kan vi undvika de vanliga misstagen och sikta mot ännu större framgångar!

Åsa Lindow

ISO-expert med mer än 25 års erfarenhet

asa.lindow@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Vad är ISO?

  av Catrine Nord, 10 juli 2024

  Vad är Ledningens Genomgång?

  av Catrine Nord, 08 juli 2024

  De sju principerna för framgång genom ISO 9001

  av Catrine Nord, 13 juni 2024

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023