Clarendometoden

Vi på Clarendo har drivit ISO-projekt hos företag sedan 1993 och ansvarat för över 300 godkända implementeringsprojekt inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001. Vi har således lång erfarenhet och specialistkompetens inom ISO-standarder och dess tolkning. Vi garanterar att kunder erhåller ett certifikat.

Vad är unikt med Clarendometoden?

Det som skiljer oss från andra i branschen är IT-verktyget TIM som innehåller tolkade och tillämpade standardkrav skapade av ISO-expert med över 25 års erfarenhet. Vidare är vi unika med vår standardiserade, väl beprövade, implementeringsmetod som garanterar att vi håller tidsplan och levererar godkänt resultat i externrevisionen.

Clarendometoden för dig som vill bli certifierad enligt en ISO standard?

Vi bygger Ert ledningssystem utifrån den så kallade Clarendometoden i IT-verktyget TIM utifrån Ert önskemål av vald standard. TIM är utvecklat till att passa företag i alla branscher och storlekar – från mindre företag till internationella koncerner. Vi driver implementeringen av vald ISO-standard och skräddarsyr ledningssystemet tillsammans med Er. Projektet drivs effektivt på distans enligt en väl beprövad metod. Clarendometoden sträcker sig således från start av implementering av ISO-standard, genom hela processen tom godkänd externrevision då kunden erhåller sitt certifikat.

Efter certifieringen fortlöper Ert arbete mot ständiga förbättringar genom förbättringsprocessen. I förbättringsprocessen har Ni tillgång till teknisk support och regelbundna uppföljningar. Vidare erbjuder vi ett flertal tjänster, bland annat GDPR-kartläggning, internrevisioner och utbildningar.

Clarendometoden för dig som redan är certifierad?

För er som redan är certifierade och upplever att ledningssystemet inte bidrar till den nytta ni eftersträvar driver vi istället en digitalisering. Det innebär att vi lyfter in väsentliga delar in i TIM från Er befintliga dokumentstruktur och därmed utvecklar värdet och nyttan. TIM kommer fortsättningsvis driva ledningssystemet effektivt och delegera uppgifter till rätt person.

Efter digitaliseringen fortlöper Ert arbete mot ständiga förbättringar genom förbättringsprocessen. I förbättringsprocessen har Ni tillgång till teknisk support och regelbundna uppföljningar. Vidare erbjuder vi ett flertal tjänster, bland annat GDPR-kartläggning, internrevisioner och utbildningar.

Varför företag väljer Clarendometoden

Unisport gick från dokumenthögar till ett ”levande” ledningssystem

Läs mer

Svenska Kakel AB fick ett ledningssystem de inte trodde var möjligt

Läs mer

GPA Flowsystem AB fick en lösning de inte trodde fanns

Läs mer

Jag vill veta mer!