Därför behöver ditt ISO-arbete/ledningssystem en IT-plattform – 5 fördelar

av Åsa Lindow, 20 april 2020

Du tycker sannolikt att det är av vikt att ha ett ISO-certifikat, kanske är det rent av ett kundkrav. Förhoppningsvis ser du också nyttan med att arbeta systematiskt med det som är viktigt för företagets framgång. Oavsett anledning till ISO-certifikat så har en IT-plattform många fördelar. Jag berättar här om fem av dem.

1. Företagets ledningssystem fungerar oberoende av ISO-ansvarig

Med en fast struktur och plattform undviker du att bli beroende av en person, anställd eller konsult, som bygger systemet efter egen idé och förmåga. Uppgifter, ansvar, behörigheter, dokument, resultat ligger samlat i en plattform vilket underlättar för en annan medarbetare att ta över ISO arbetet.

2. Företagets ledningssystem är intakt i förändring

Organisationer befinner sig i ständig förändring. Medarbetare börjar och slutar, fler kontor öppnas och stängs, avdelningar tillkommer och försvinner, omvärlden och dess krav på företaget förändras. Med en IT-plattform fungerar ditt företags ledningssystem på samma nivå över tid, med hänsyn till dessa förändringar. Inget viktigt tappas bort för att den ansvariga för uppgiften slutat, blivit sjukskriven eller annat.

3. Företagets ledningssystem får ramar

En plats utan ramar riskerar alltid att svälla eller bli svår att greppa över tid. Det finns olyckligtvis många exempel på överfyllda pärmar, dokumentstrukturer som saknar botten och skriven text, som få har tid att läsa. Med en plattform kommer ramar som hjälper ledningssystemet att fokusera på det som är viktigt och får effekt för verksamheten och dess utveckling.

4. Medarbetare kan involveras och uppgifter delegeras

En IT-plattform kan gärna ha funktioner för att involvera medarbetarna i ledningssystemet. Med detta menas att det är möjligt att delegera uppgifter och ansvar samt att det finns behörighetsnivåer som säkerställer att en person med rätt kompetens utför uppgiften. På så vis undviker vi problematiken med en ”one-man-show”.

5. Ledningssystemet kan styra – på riktigt

PDCA-cykeln på riktigt! (Plan, Do, Check, Act) Ett IT-verktyg för ert ledningssystem kan säkerställa planering av uppgifter och ansvar, delegering till rätt personer, utförande av uppgifter, uppföljning av effekter och ett agerande utifrån resultatet. PDCA på riktigt handlar om att cykeln existerar i ett system – inte som en ritad bild.

Åsa Lindow

ISO-expert

asa.lindow@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO för koncerner

  av Catrine Nord, 28 januari 2022

  ISO - På riktigt!

  av Åsa Lindow, 13 december 2021

  3 myter om ISO-dokument

  av Gunilla Thai, 12 november 2021

  Vad är ISO certifiering?

  av Gunilla Thai, 07 september 2021