Därför behöver ditt ISO-arbete/ledningssystem en IT-plattform – 5 fördelar

av Åsa Lindow, 20 april 2020

Du tycker sannolikt att det är av vikt att ha ett ISO-certifikat, kanske är det rent av ett kundkrav. Förhoppningsvis ser du också nyttan med att arbeta systematiskt med det som är viktigt för företagets framgång. Oavsett anledning till ISO-certifikat så har en IT-plattform många fördelar. Jag berättar här om fem av dem.


1. Företagets ledningssystem fungerar oberoende av ISO-ansvarig

Med en fast struktur och plattform undviker du att bli beroende av en person, anställd eller konsult, som bygger systemet efter egen idé och förmåga. Uppgifter, ansvar, behörigheter, dokument, resultat ligger samlat i en plattform vilket underlättar för en annan medarbetare att ta över ISO arbetet.

Vill du lära dig mer om hur vårt revolutionerande IT-verktyg kan förvandla ditt ledningssystem? Utforska här för en djupgående insikt i hur det fungerar och vilka fördelar det kan ge dig.

2. Företagets ledningssystem är intakt i förändring

TIM skapar värde för ISO-ansvariga

Organisationer befinner sig i ständig förändring. Medarbetare börjar och slutar, fler kontor öppnas och stängs, avdelningar tillkommer och försvinner, omvärlden och dess krav på företaget förändras. Med en IT-plattform fungerar ditt företags ledningssystem på samma nivå över tid, med hänsyn till dessa förändringar. Viktiga aktiviteter stannar kvar i systemet oavsett om den ansvariga för uppgiften slutat, blivit sjukskriven eller annat.

Är du en ISO-ansvarig som letar efter ett kraftfullt verktyg för att ta ditt ledningssystem till nästa nivå? Upptäck hur vårt innovativa IT-verktyg kan skapa ovärderligt värde för dig och ditt arbete. Klicka här för att fördjupa dig i hur det revolutionerar ISO-processen och effektiviserar ditt ansvar

3. Företagets ledningssystem får ramar

En plats utan ramar riskerar alltid att svälla eller bli svår att greppa över tid. Det finns olyckligtvis många exempel på överfyllda pärmar, dokumentstrukturer som saknar botten och skriven text, som få har tid att läsa. Med en plattform kommer ramar som hjälper ledningssystemet att fokusera på det som är viktigt och får effekt för verksamheten och dess utveckling.

4. Medarbetare kan involveras och uppgifter delegeras

TIM skapar värde för medarbetare

En IT-plattform kan gärna ha funktioner för att involvera medarbetarna i ledningssystemet. Med detta menas att det är möjligt att delegera uppgifter och ansvar samt att det finns behörighetsnivåer som säkerställer att en person med rätt kompetens utför uppgiften. På så vis undviker vi problematiken med en ”one-man-show”.

Vill du ge dina medarbetare trygghet och möjligheten till en tydlig planering och framförhållning, och hjälper dem att trivas och lyckas i sitt arbete? Upptäck hur vårt banbrytande IT-verktyg, TIM, kan skapa värdefulla fördelar för dina medarbetare. Klicka här för att läsa mer om TIM.

5. Ledningssystemet kan styra – på riktigt

PDCA-cykeln på riktigt! (Plan, Do, Check, Act) Ett IT-verktyg för ert ledningssystem kan säkerställa planering av uppgifter och ansvar, delegering till rätt personer, utförande av uppgifter, uppföljning av effekter och ett agerande utifrån resultatet. PDCA på riktigt handlar om att cykeln existerar i ett system – inte som en ritad bild.

Åsa Lindow

ISO-expert med mer än 25 års erfarenhet

asa.lindow@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023

  Clarendos ISO-vikarie som tjänst

  av Catrine Nord, 04 juli 2023

  ISO 9001 ökar försäljningen

  av Catrine Nord, 07 juni 2023