Kundberättelse

Svenska Kakel AB
fick ett ledningssystem som de inte trodde var möjligt

Utmaningen

Styrelsen hade som avsikt att implementera ISO 14001 under en längre tid men hade svårt att hitta tillräckligt med tid för detta. En annan svårighet var navigera sig rätt i informationen om allt vad standarder och implementeringar innebär. Inledningsvis lades mest fokus på ISO 14001 då denna var efterfrågad bland kunder – man ville även ha med ISO 9001 men ansåg att det skulle vara för stort att ta sig an båda standarderna på samma gång.

Utöver detta fanns ett behov av samordning och tydligare strukturer inom organisationen som idag finns utspridd på sex orter över hela Sverige.

Lösningen

Med hjälp av TIM och Clarendos projektledning hittade vi en lösning som möjliggjorde en implementering av både ISO 14001 och ISO 9001 samtidigt. Tack vare den stora anpassningsbarheten i TIM gick det att involvera samtliga butiker och lager på ett enhetligt sätt, där aktiviteter och ansvar kan delegeras smidigt genom hela organisationen.

Resultatet

3 viktiga bidrag från Clarendo:

  1. Effektiv struktur i TIM: Vi har skapat aktiviteter för alla anläggningar, både gemensamma och individuella, som tillgodoser behoven på respektive plats. De anläggningsansvariga har tillgång till direkt support från Clarendo vilket innebär större involvering för varje anläggning och avlastning för ledningssystemansvarig.
  2. Fokuserad ledning: Under arbetet med implementeringen har ledningsgruppen utökats och jobbar idag mer strukturerat, systematiskt och fokuserat. Arbetet har skapat ett bättre underlag för beslut i form av analyser, mål och nyckeltal.
  3. Bättre överblick och kontroll: Genom TIM:s funktioner har ledningen fått skarpare överblick och kontroll över sina aktiviteter. Med detta har det också blivit lättare att prioritera bland uppgifterna och fokusera på det som är viktigt för deras framgång.
Industries: Återförsäljning, byggentreprenad
Place: Helsingborg, Malmö, Halmstad, Göteborg, Stockholm & Luleå
Employees: 74
Standards: ISO 9001 + ISO 14001

Jag vill veta mer!