Privatlivspolitik

Formålet med denne politik er at give dig et overblik over, hvordan Clarendo behandler personlige oplysninger.

Clarendo AB er ansvarlig for dine personlige oplysninger, når:

  • Du er registreret som kontaktperson for din virksomhed.
  • Du er tilmeldt et af vores kurser.
  • Du henvender dig til os med et spørgsmål.
  • Du besøger vores hjemmeside og accepterer brugen af cookies.

Clarendo AB har et delt ansvar for kunders personoplysninger, når:

  • Du, som kunde, tilføjer medarbejdere og ansatte som brugere i TIM.
  • Du, som kunde, tilføjer oplysninger om medarbejdere, kunder eller underleverandører til TIM.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi håndterer personoplysninger i disse typer situationer, er det primært den dataansvarlige i vores klienters organisation, du skal henvende dig til.

Oversigt over personoplysninger

Part Personlige data Formål med data Datakategori Juridisk grundlag Tidsbegrænsning for opbevaring
Potentiel klient Navn

Virksomhedens kontaktoplysninger

E-mailadresse

Telefonnummer

Behandling af serviceordre Kontaktinformation Samtykke fra part og vurdering af interesse Højst 1 år
Klient Navn

E-mailadresse

Brugernavne

Oplysninger vedrørende medarbejdere*

Lagring af brugere i TIM Kontaktinformation

Loginoplysninger

Alle andre oplysninger i TIM

Udførelse af kontraktlige tjenester for vores klienter Op til 1 år efter kontraktens udløb
Klient Navn

Virksomhedens kontaktoplysninger

E-mailadresse

Telefonnummer

Håndtering af tekniske supportspørgsmål/behandling af serviceordrer Oplysninger om supportsager

Kontaktinformation

Alle andre data i TIM

Udførelse af kontraktlige tjenester for vores klienter Op til 1 år efter kontraktens udløb
Leverandør Navn

Virksomhedens kontaktoplysninger

E-mailadresse

Telefonnummer

Kommunikation mellem parterne Kontaktinformation Udførelse af kontraktlige tjenesteydelser for Clarendo Op til 1 år efter udløbet af kontrakten med leverandøren

*Indeholder kun personlige oplysninger, som kunden selv har indtastet.

I situationer, hvor vi er ansvarlige for kunders personoplysninger, arbejder vi med underleverandører, som håndterer disse oplysninger for os.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at få ændret dine personlige oplysninger, som vi opbevarer, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende. Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, men sletning af personoplysninger kan ikke ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, hvis svenske eller europæiske myndigheder eller retsinstanser kræver noget andet, eller hvis det er baseret på en interesseafvejning. Hvis du har problemer med Clarendos behandling af dine personlige oplysninger, så har du ret til at indgive en klage til den svenske tilsynsmyndighed, som i øjeblikket er Datainspektionen (den svenske databeskyttelsesmyndighed).

Den hurtigste måde at kontakte os på er via info@clarendo.se. Du kan også sende os et brev, som skal sendes til Clarendo AB, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmø.