ISO-konsulenter

Vi har mere end 20 års erfaring inden for bygningsstyringssystemer.

Vi garanterer, at du bliver certificeret, så du kan trygt overlade ansvaret for at opbygge og vedligeholde dit ledelsessystem til os.

Standards

ISO 9001
Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001 er standarden for kvalitet. I overensstemmelse med kravene i denne standard sikrer du, at dine kunder får det, de bestiller, med hensyn til præstationsniveau, tid, omkostninger og indhold.

Med et ISO 9001-certifikat vil du arbejde systematisk. Dette begynder med et kig på virksomhedens vision og dens nuværende situation. På baggrund af dette kan du skabe de perfekte betingelser og procedurer for fremtidige operationer.

ISO 14001
Miljøstyringssystem

ISO 14001 er standarden for miljøspørgsmål. Ved at implementere ISO 14001 i din virksomhed får du et miljøperspektiv og fokuserer på de aktiviteter, som du udfører, og som har en indvirkning på miljøet.

Med ISO 14001 vil du fokusere på aktiviteter, som f.eks. reduceret energi- og brændstofforbrug, affaldshåndtering og sikker brug af kemikalier. Certifikatet vil være et bevis på, at din virksomhed tager ansvar for sin påvirkning af det omgivende miljø.

ISO 45001
Arbejdsmiljøstyringssystem

ISO 45001 er en standard for arbejdsmiljø. I denne standard ser vi nærmere på de risici i arbejdsmiljøet, som er forbundet med din virksomhed, herunder fysiske og psykosociale faktorer, og planlægger de foranstaltninger, der kan træffes for at minimere disse risici.

Ved at arbejde på den systematiske måde, som standarden kræver, kan du være sikker på, at din virksomhed tilbyder et sikkert arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

ISO 27001
Ledelsessystem for informationssikkerhed

ISO 27001 er standarden for informationssikkerhed. Med ISO 27001 vil du træffe forholdsregler til at minimere risikoen for krænkelser af dine klassificerede data, samt trusler mod din virksomheds og dine interessenters oplysninger.

Med et ISO 27001-certifikat kan din virksomhed og dine interessenter være sikre på, at dine oplysninger er sikkert opbevaret og ikke risikerer at falde i de forkerte hænder.

.

ISO skaber forudsætningerne for langsigtet succes!

ISO vil give din virksomhed flere og bedre muligheder for at finde nye kunder, samt styrke tillidsforholdet med dine nuværende kunder.

For at beholde et certifikat, såsom ISO 14001, skal du bestå en revision, der udføres af et certificeringsorgan.

Det betyder at en revisor, som er godt bekendt med standarden og er godkendt til den SNI-kode, som din virksomhed tilhører, har gennemgået din organisation.

Der er flere end 15 certificeringsorganer i Sverige, både store og små, hvoraf nogle er internationale. For at komme i gang skal du kontakte certificeringsorganet og bede om et pristilbud.

Så hvad bør du overveje, hvis du ønsker at blive certificeret?

Vi anbefaler, at du ser på flere pristilbud, da de ofte er forskellige med hensyn til pris, tid og årlige omkostninger.

Det vigtigste er, at den revisor, der besøger din virksomhed, lever op til de afgørende krav. Vedkommende skal have ekspertise i, hvordan standarden kan anvendes i en virksomhed som din, de skal udvise nysgerrighed og demonstrere pædagogiske og analytiske færdigheder.

Jeg vil gerne vide mere

Kontakt os