Logga in

Hur kan ledningssystemet hjälpa er att leda & styra?

Ledningssystem – vad är det egentligen?

 

Ordet ledningssystem betyder ”system för att leda och styra organisationen”. Syftet är alltså att leda och styra vår organisation d.v.s. leda de människor som jobbar i företaget. Detta är en självklarhet och grundläggande för att ni ska få nytta av ert ledningssystem.

När ni sedan har valt standard så kommer ni att titta på företaget genom de utvalda ”glasögonen”. D.v.s. om ni valt ISO 14001, miljöledningssystemstandarden, så kommer ni att se på ert företag med ”miljöglasögonen”. Ni kommer då att kunna konstatera på vilket sätt aktiviteterna i ert bolag påverkar miljön. Ni sätter upp mål för att minska den negativa miljöpåverkan och ni väljer att styra de aktiviteter/rutiner som hanterar miljöaspekterna på bästa sätt ur miljösynpunkt, t.ex. hur ni sorterar avfall.

 

Hur gör ni för att leda och styra organisationen?

 

Ni kan naturligtvis leda och styra organisationen på olika sätt med olika framgång. Ofta förknippas ledningssystem med tjocka pärmar med dokument som beskriver det ni gör i er verksamhet. Vår erfarenhet är att pärmar med dokument inte styr och leder speciellt effektivt. Däremot tror vi, och har erfarenhet av, att om viktiga aktiviteter delegeras till rätt person med rätt kompetens så har ni möjlighet att åstadkomma de resultat ni eftersträvar.  Vi resonerar som så, att ni behöver ett system som hjälper er att fokusera på det som är viktigt, sätta upp mål och nyckeltal samt styra mot det resultat ni vill uppnå.

Vi arbetar med ett aktivt hjälpmedel, ett webbaserat IT-verktyg TIM, som driver ert ledningssystem i riktning mot önskvärda resultat. Resultaten bidrar i sin tur positivt till lönsamheten.

 

Vilken nytta har ni då av att leda och styra organisationen?

 

Genom att på ett effektivt sätt leda och styra uppgifter och aktiviteter, att kontinuerligt följa upp mål och mäta nyckeltal får ni en verksamhet som har förutsättningar för god lönsamhet. Ni har bättre förståelse för vad som är viktigt för era kunder, ni följer utvecklingen och kan lättare hantera konkurrenssituationen och hur den påverkar er. Ni kan på ett effektivt sätt utföra de uppgifter som är viktiga för er verksamhet. Ni kan naturligtvis göra allt detta med ett mer passivt system. Konsekvenserna blir bara att ni är mindre effektiva och mindre handlingskraftiga. Administrationen blir ofta betungande och risken är uppenbar att ni inte ”ser skogen för alla träden”, d.v.s. ni missar det väsentliga. Så, var uppmärksam på system som styr dokument, det är inte dokument som ska styras utan den aktivitet eller uppgift som dokumentet beskriver och den person som ska utföra uppgiften.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss