ISO För Koncerner

av Catrine Nord,

Olika strukturer på ledningssystemen i koncernen är onödigt, dyrt och ineffektivt och gör ISO-processen onödigt krånglig!

Har din koncern varierande strukturer och arbetar på olika sätt med ledningssystemen i olika bolag? Du är inte ensam. Många koncerner hanterar sina ledningssystem separat i varje bolag. Det innebär att det blir olikheter i uppbyggnad och utseende. Detta gör att det blir svårt att ha en tydlig översikt och insyn i ledningssystemen för hela koncernen. Vanligtvis behöver man kontakta någon för att få information om status och läget, vilket är tidskrävande, ineffektivt och besvärligt. Många upplever frustration och maktlöshet när de spenderar tid och pengar på att försöka hålla ordning. Det leder till att de inte kan leda och styra koncernen på ett effektivt sätt som de önskar.

Men det behöver inte vara så här. Clarendos skräddarsydda ISO-process för koncerner innebär att det enkelt och smidigt går att leda och styra från toppen på ett effektivt sätt.

Ett enhetligt ISO för koncerner sparar både tid och pengar

Genom Clarendos verktyg TIM behöver ni en enda inloggning för att få total insyn i alla bolag och kunna styra dem centralt. Med en gemensam struktur i ledningssystemen för alla bolag i koncernen undviker man onödigt letande och läsande. Vidare leder det till att du frigör tid för att fokusera på ISO-aktiviteter och koncernens övergripande frågor. Detta hjälper TIM till med:

 • Genom att kunna navigera mellan bolagens ledningssystem kan man sätta mål, kontrollera aktiviteter, hantera avvikelser och delegera uppgifter
 • Snabb åtkomst till beslut och genomförda åtgärder samt en tydlig överblick över dokument, rutiner, processer och avvikelser inom hela koncernen
 • På så sätt leder det till en exceptionell möjlighet att leda och styra koncernen på ett naturligt och effektivt sätt

Nyfiken på vad våra referenser säger om detta? Läs mer här.

Optimera ditt koncernledningssystem enligt ISO för framgång! 

En enkel ISO-process och ett effektivt ledningssystem i hela koncernen är inte bara en dröm – med rätt IT-verktyg kan det bli verklighet. På så sätt kan du som beslutsfattare delegera aktiviteter i alla bolag på ett smidigt sätt. Genom att integrera en koncernfunktion i ditt ledningssystem kan du hantera viktiga ärenden, från toppnivå. Vidare kan man fatta beslut på högsta nivå och enkelt kommunicera till ansvariga personer i respektive bolag. Genom att ha en enkel åtkomst till protokollen, säkerställs det att aktiviteter slutförs enligt plan. Dessutom kan man skicka relevanta avvikelser uppåt i koncernhierarkin. På så sätt kan rätt person kan ta hand om dem.

Med ett logiskt flöde i hela koncernen känner alla sig trygga och involverade. ISO för koncerner kan på rätt sätt hjälpa dig leda och styra ditt ISO enkelt. Det gör att du kan fokusera på rätt saker och samtidigt utnyttja allt det goda med ISO.

Läs mer om hur Clarendos IT-verktyg TIM hjälper dig med er ISO-certifiering!

Maximera värdet av ditt koncernledningssystem på lång sikt!

Vi har sett genom vår erfarenhet, att koncerner som implementerar en koncernfunktion som jag beskrivit i denna blogg, säkerställer högsta kvalitet i samtliga bolag. Genom att arbeta med ISO-ledningssystem på detta sätt upplever koncernbolag att en gemensam regelstruktur skapar värde för alla involverade. Ett ISO-ledningssystem är dynamiskt och ständigt föränderligt. Processer utvecklas, avvikelser leder till förbättringar och mål driver fram utveckling. När man har full insyn över hela koncernen kan rätt åtgärder vidtas i ett tidigt skede. På så sätt uppnås önskade resultat. På så sätt behöver du inte längre vara begränsad av föråldrade ledningssystem, när det finns IT-verktyg med en koncernfunktion. I ditt ISO-universum kan disciplinerade processer sträcka sig från moderbolaget till samtliga företag, och ambitiösa planer kan förverkligas.

Ta din koncern och ditt ledningssystem till nästa nivå genom att optimera och effektivisera processerna redan idag! Kontakta oss på Clarendo.

För att läsa mer om hur du kan komma igång med Clarendo redan idag – klicka här!

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord,

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord,