Logga in

Våra kunder

Vi samarbetar med små och medelstora företag och organisationer. Kunderna finns i alla branscher.

Våra kunder vill ha ett enkelt, lättanvänt ledningssystem med fokus på resultat. De vill fokusera på det som är viktigt för verksamheten, vidare vill de att alla i företaget ska vara delaktiga och bidra i ledningssystemet. De vill ha minimalt med administration och dokument. Våra kunder är inte intresserade av tjocka pärmar med dokument som de upplever att ingen läser.

Vi är experter på att bygga enkla strukturerade ledningssystem som fokuserar på resultat och minimerar administration och maximerar nytta.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss