Problemlösning kontra avvikelsehantering – vad är skillnaden?

av Åsa Lindow, 26 april 2021

Kul att Du undrar!!
Jag blir ofta förbluffad över att de flesta jag möter i ISO-sammanhang inte ser skillnaden. Det gäller även ISO-revisorer – hör och häpna!! Med detta inlägg hoppas jag kunna inspirera Dig till att fortsättningsvis hantera avvikelser i stället för att ”bara” lösa problem


Problemlösning i all ära

Många säger – ”vi löser problem hela tiden och för verksamheten framåt”. En del är rädda för att utse en syndabock, andra för att avslöja sin okunnighet. Jag förstår det.

Varför är det då viktigt att hantera problem och allvarliga händelser som uppstår enligt en viss ”avvikelsesystematik”? Varför kan vi inte bara lösa problemet och gå vidare?

Jo, det handlar om att gå längre än att ”bara” lösa problem. Det handlar om att se till att händelsen inte ska inträffa igen.

Vi tar ett exempel. Du får punktering på cykeln – ett problem. Du lagar slangen – problemet löst! Du får punktering igen några dagar senare. Du lagar slangen – problemet löst! Du får punktering igen några dagar senare. Du lagar slangen – problemet löst! Detta är problemlösning!

Förlängning av problemlösning – orsak och åtgärd

Avvikelsehantering handlar om förlängningen dvs att ta ”problemet” vidare i processen. Nästa steg är att analysera orsaken till problemet. Orsaken till problemet punktering var krossat glas som Du cyklade över på uppfarten till huset. Med denna vetskap har Du nu möjlighet att fatta beslut om en så kallad ”korrigerande åtgärd”, dvs en åtgärd för att händelsen (punktering) inte ska inträffa igen. Den korrigerande åtgärden Du vidtar blir att sopa rent uppfarten från glassplitter – och detta gör Du. Sen lagar Du punkteringen och cyklar vidare…

Hade Du med denna process kunnat undvika de påföljande punkteringarna? JA – borde Ditt svar bli här. Ok, så med hjälp av ”avvikelsesystematiken” kan Du alltså undvika att punktering händer igen (i alla fall orsakad av glassplitter på uppfarten).

Med denna process kan Du således undvika fler punkteringar och därmed spara tid (slanglagning) och andra konsekvenser som problemet kan medföra (sen ankomst till arbetet mm.)

Elementary my dear Watson!

Med en avvikelsehanteringsprocess kan vi spara tid, pengar och säkerställa kvalitet. Exemplet punktering på cykeln kanske inte betraktas som en allvarlig händelse. Coronapandemin däremot! Den anser många är en allvarlig händelse. Prova att dra den avvikelsen genom avvikelseprocessen och stanna inte efter problemlösningen….

 Det är en intressant övning tycker jag!  Hur gick det för Dig?

Tack för uppmärksamheten.

Fortsättning följer…..

Åsa Lindow

ISO-expert

asa.lindow@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO 9001:s historia 

  by Catrine Nord, 08 maj 2023

  ISO 45001 för en frisk och trygg arbetsplats 

  by Catrine Nord, 28 mars 2023

  ISO 14001 – ett vinnande koncept

  by Catrine Nord, 10 mars 2023

  ISO för koncerner

  by Catrine Nord, 28 januari 2022

  ISO - På riktigt!

  by Åsa Lindow, 13 december 2021

  3 myter om ISO-dokument

  by Gunilla Thai, 12 november 2021