Logga in

ISO 14001 – Certifiering av Miljöledningssystem

Ledningssystem för miljö. Med “ISO 14001 glasögonen” på betraktar ni er verksamhet ur ett miljöperspektiv och fokuserar på de aktiviteter ni utför som påverkar den yttre miljön.

Ett exempel kan vara era säljare som besöker era kunder med bil och därigenom påverkar utsläppen av koldioxid. Det kan vara er elförbrukning eller er användning av kemikalier. Kort sagt identifierar vi hur ni påverkar miljön och den påverkan som är betydande sätter ni mål på eller styr i syfte att minska er negativa miljöpåverkan.
I grova drag innebär implementering av ISO 14001 följande aktiviteter:

  • Bevakning av miljölagar och säkerställande att de efterlevs
  • Identifiering av aktiviteter som påverkar miljön
  • Mål och handlingsplaner
  • Styrning och nyckeltal
  • Avvikelsehantering
  • Internrevision
  • Ledningens genomgång för analys och beslut

 

Kontakta oss om frågor gällande ISO 14001

och när ni vill diskutera ledningssystem för att styra och leda er organisation, standarder eller annat ni tror vi kan hjälpa er med!

Telefon: 040 – 53 73 01
E-post: info@clarendo.se

Catrine Nord

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar Catrine Nord dig och hjälper till med råd och svarar på frågor.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss