Logga in

ISO 9001 – Certifiering av Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet. Det innebär att ni utgår från de krav era kunder ställer i kombination med era ambitioner för verksamheten.

Vi fokuserar på de aktiviteter som bidrar till att era kunder blir nöjda. Ni sätter mål och mäter relevanta nyckeltal. Därefter lägger vi till de övriga delar som ISO 9001 ställer krav på. Med ”ISO 9001 glasögonen” på betraktar ni er verksamhet ur ett kvalitetsperspektiv. Det ni ser då är alla de aktiviteter och moment som leder till den kvaliteten som era kunder efterfrågar. ISO 9001 är direkt kopplad till er kärnverksamhet och är lättast att åstadkomma resultat med, som bidrar positivt till lönsamheten. Därför rekommenderar vi alltid att ni börjar med att implementera ISO 9001. I stora drag behövs följande aktiviteter i ISO 9001:

  • Mål och handlingsplaner
  • Processer och nyckeltal
  • Kundundersökning
  • Styrning av viktiga aktiviteter i produktions- respektive tjänsteprocessen
  • Avvikelsehantering
  • Internrevision
  • Ledningens genomgång för analys och beslut

 

Kontakta oss om frågor gällande ISO 9001

och när ni vill diskutera ledningssystem för att styra och leda er organisation, standarder eller annat ni tror vi kan hjälpa er med!

Telefon: 040 – 53 73 01
E-post: info@clarendo.se

Catrine Nord

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar Catrine Nord dig och hjälper till med råd och svarar på frågor.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss