Sådan fungerer TIM for ISO-ledere

TIM skaber sikkerhed for ISO-ledere før og under revisioner ved at give enkle strukturer og et overblik over de forskellige ansvarsområder.

  • Overblik og nem planlægning af ledelsessystemet. 

Med TIM kan ISO-ledere simpelthen planlægge alle de aktiviteter, der falder ind under deres eget område. TIM’s dashboard giver ISO-ledere et overblik over alle kommende opgaver, mål, afvigelser og ting, der har overskredet deres deadline. Med TIM som assistent har ISO-lederne fuld kontrol over planlægningen, og hvornår de skal foretage opfølgninger

  • Nem uddelegering med forskellige roller.

I TIM har brugerne forskellige roller, hvilket gør det lettere for ISO-ledere at uddelegere opgaver. Den person, der er ansvarlig for ledelsessystemet, kan være sikker på, at opgaven går til en person med de rette beføjelser. Hovedvægten kan i stedet lægges på måder at forbedre ledelsessystemet på, og skabe værdi for virksomheden.

  • Aktiv ledelse i stedet for passive dokumenter. 

TIM er et aktivitetsbaseret it-værktøj. Det betyder, at TIM aktivt sender opgaven til den rette person, i stedet for at lade den ligge uberørt hen, indtil nogen læser teksten og måske beslutter sig for at tage sig af opgaven. Medarbejderne er involveret, og ISO-lederen kan rette sin opmærksomhed mod måder at forbedre ledelsessystemet på, i stedet for at skrive dokumenter.

Se, hvordan TIM fungerer for ledelsesteamet
Læs mere
Se, hvordan TIM fungerer for medarbejdere
Læs mere