Sådan fungerer TIM for ledelsesgruppen

TIM skaber sikkerhed for ledelsesteamet, da kritiske opgaver er bundet til et system og ikke til en enkelt person.

  • Fremmer planlægning, gennemførelse og evalueringer af det strategiske arbejde. 

Ledelsesgruppen kan skubbe det strategiske arbejde fremad og uddelegere opgaver til andre personer i organisationen og føle sig trygge ved at vide, at det bliver gjort. Kritiske strategiske oplysninger opbevares sikkert og håndteres på en sådan måde, at kun personer med den rette autorisation kan få adgang til dem.

  • Sikkerhed, også i foranderlige tider.

Organisationer er altid i bevægelse og under konstant forandring – medarbejdere kommer og går og skifter til nye stillinger. Men kritiske opgaver skal udføres selv under disse forandringer. TIM sørger for, at ingen opgave bliver efterladt uden opsyn, heller ikke når den ansvarlige person flytter videre.

  • Et ledelsessystem, der ejes af ledelsesgruppen

Med TIM er arbejdet omkring ISO ikke bundet til eller ligger på en enkelt person, og er derfor ikke en kilde til sårbarhed for ledelsesteamet. Medarbejderne bliver automatisk inddraget og kan deltage i projekterne. Den person, der har hovedansvaret for ISO, får en bredere adgang til TIM og vil modtage støtte fra Clarendo for at sikre, at de med tiden føler sig trygge ved at bruge TIM.

Se, hvordan TIM fungerer for ISO-ledere
Læs mere
Se, hvordan TIM fungerer for medarbejdere
Læs mere