Logga in

Certifiering

Steg 1

Det är dags för det som kallas för steg 1 revision. Certifieringsrevisionen består av 2 steg. Steg 1 innebär en genomgång av att samtliga krav i standarden är uppfyllda och att aktiviteterna är planerade och genomförda. Det är i regel en sittning med ledningssystemansvarig då man tittar på alla delarna och hur de är hanterade och genomförda. Steg 1 avslutas med att revisorn skriver en rapport med noteringar och eventuella avvikelser. Rapporten går vi igenom tillsammans och hanterar noteringar och avvikelser.

 

Steg 2

Revisorn kommer sedan tillbaka några veckor senare för att genomföra steg 2, det sista steget, i certifieringsrevisionen. Då går revisorn ut i verksamheten och fördjupar sig i systemet med dess aktiviteter. Revisorn vill också säkerställa att medarbetarna är informerade och involverade i systemets olika aktiviteter samt att ledningen är engagerad. Efter steg 2 hanterar vi tillsammans avvikelser och noteringar. Rapport med svar på avvikelser skickas till revisorn. Certifieringsorganet går igenom svaren och efter godkännandet av svaren ställer man ut ett certifikat. Det erhåller ni via mail och original med post. Vi följer upp projektet genom en utvärdering och avslutar vår checklista. Grattis – nu bjuder vi på tårta!

 

För framgång i projektet är följande av vikt under denna fas:

  • Att boka båda stegen i certifieringsrevisionen samtidigt med ett par, tre veckors mellanrum för att inte tappa tid och engagemang.
  • Att informera medarbetarna om besöken och vad som kommer att hända. Att de inte behöver oro sig över att ev ”svara fel” eller inte kunna svara alls. Det är inte tänkt att vara ett läxförhör! Det har vi haft tillräckligt av i skolan!
  • Att hålla en öppen men samtidigt en kritisk ”sunt förnuft” attityd vid revisionstillfällena.
  • Att revisorn går igenom avvikelserna muntligen med koppling till standarden och en förklaring. Ni ska förstå avvikelsen och tycka att den är relevant.
  • Ni informerar medarbetarna om processen och hur resultatet blev.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss