Vad är ISO?

av Catrine Nord, 10 juli 2024

ISO står för International Organization for Standardization. Det är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som utvecklar och publicerar standarder inom olika områden. Dessa standarder ger riktlinjer och specifikationer för att säkerställa att produkter, tjänster och system är säkra, pålitliga och av god kvalitet.

ISO, är en global federation som består av nationella standardiseringsorgan från olika länder. Organisationen utvecklar och publicerar internationella standarder som syftar till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet inom en mängd olika industrier och sektorer. Men vad innebär egentligen ISO, och varför är det så viktigt för företag och organisationer världen över? Låt oss utforska detta ämne och förstå dess roll och betydelse.


Historien bakom ISO

Före 1947, var företag och organisationer runt om i världen präglad av förvirring och ineffektivitet. Särskilt inom internationell handel och industri. Det var en värld där ingen gemensam standard existerade, utan varje land, varje företag och varje person har sitt eget sätt att mäta, tillverka och definiera kvalitet. I detta kaos föddes idén om en internationell organisation för standardisering.

Efter andra världskriget insåg ledare och industriella pionjärer behovet av gemensamma regler och standarder. Därför samlade representanter från 25 länder i London år 1946 för att dela en gemensam vision. De ville skapa en organisation som skulle harmonisera standarder över hela världen. Resultatet av denna historiska konferens blev födelsen av ISO – International Organization for Standardization – den 23 februari 1947.

Vad är ISO Sverige och SIS?

Svenska institutet för standarder (SIS) är en nyckelspelare i både nationell och internationell standardisering. SIS är inte bara en del av ISO och dess globala nätverk, utan arbetar även nära med andra nationella standardiseringsorgan. Detta gör de för att säkerställa att svenska intressen och behov beaktas i internationella standarder. Genom åren har SIS därför utvecklat tusentals standarder, vilket har hjälpt svenska företag att konkurrera effektivt på den globala marknaden.

Varför är ISO-standarder viktiga?

ISO-standarder spelar en avgörande roll i den globala ekonomin genom att:

 • Säkerställa kvalitet och säkerhet: Standarder som ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning) hjälper organisationer att upprätthålla höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.
 • Främja innovation: Genom att erbjuda tydliga riktlinjer kan organisationer fokusera på innovation och utveckling.
 • Underlätta internationell handel: Standarder gör det lättare för företag att konkurrera på den globala marknaden genom att minska tekniska handelshinder.

Vill du veta mer om ISO-certifiering kan du läsa här!

Vad är syftet med ISO-standarder?

ISO-standarder syftar till att förbättra kvalitet, säkerhet och effektivitet inom olika företag och organisationer. För det första erbjuder de en gemensam referensram. Dessutom hjälper denna referensram företag och organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster möter internationella krav.

Vilka är de mest kända ISO-standarderna?

Några av de mest kända ISO-standarderna inkluderar:

Hur skapas ISO-standarder?

Experter från hela världen utvecklar ISO-standarder genom en konsensusbaserad process. För det första kommer dessa experter från industri, teknik, forskning, myndigheter och konsumentorganisationer. För det andra säkerställer processen att standarderna är relevanta, användbara och att de möter globala behov och förväntningar.

Kontakta Oss

Vill du veta mer om hur ISO-standarder kan gynna din verksamhet? Kontakta oss idag för att få professionell vägledning och stöd i att implementera de bästa standarderna för ditt företag. Tillsammans kan vi säkerställa kvalitet, säkerhet och framgång för din verksamhet.

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Vad är Ledningens Genomgång?

  av Catrine Nord, 08 juli 2024

  De sju principerna för framgång genom ISO 9001

  av Catrine Nord, 13 juni 2024

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023