ISO certifiering – det du behöver veta

av Catrine Nord,

Har du någonsin övervägt att ISO certifiera ditt företag? Kanske har du blivit tilldelad uppgiften att utforska vad ISO egentligen är? Och för företag som siktar på offentliga upphandlingar, har du märkt att ISO-certifiering krävs allt oftare? ISO certifiering kan verka som en komplex process, men i detta inlägg kommer jag att förenkla och reda ut några av de mest grundläggande frågorna kring ISO-certifiering.


Vad är ISO certifiering?

ISO, som står för International Organization for Standardization, är en världsomspännande organisation som utvecklar internationella standarder för olika branscher. Denna organisation har en betydande inverkan på företag över hela världen och hjälper dem att uppnå hög kvalitet, effektivitet och efterlevnad av bästa praxis.

Om du vill fördjupa dig i ämnet och lära dig mer om vad ISO certifiering är, rekommenderar jag att du tar en titt på vår tidigare blogg där vi utforskar ISO-certifiering mer i detalj.

Vad är ISO certifiering?

Processen för ISO certifiering

Att uppnå ISO-certifiering innebär vanligtvis följande steg:

 • Förberedelse: du börjar med att utvärdera vilken leverantör du vill samarbeta med. Viktigt att tänka på är vilket slags ledningssystem du vill ha, tex ett digitalt aktivitetsbaserat. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till om leverantören är certifierad. I vår tidigare blogg ”Därför bör du välja en certifierad leverantör”, kan du läsa mer utförligt om vikten av att välja en leverantör som själva är ISO certifierade.
 • Implementering: leverantören gör nödvändiga förändringar och anpassningar i dina processer för att uppfylla standarderna. Detta kan inkludera att skapa nya rutiner, dokumentera processer och utbilda personal.
 • Intern Revision: din ISO leverantör genomför en intern granskning av ledningssystemet, för att säkerställa att de nya processerna fungerar som de ska och uppfyller standarderna.
 • Extern Revision: en oberoende tredje part, ett certifieringsorgan, genomför en extern revision för att bedöma om företaget uppfyller ISO-standarderna. Denna leverantör hjälper din ISO leverantör dig att välja ut. När ditt företag klarat den externa revisionen framgångsrikt tilldelas ni ett certifikat som bekräftar dess överensstämmelse med standarderna. Beroende på ditt företags behov kan du välja att certifiera dig enligt en eller flera av de olika standarderna.
Det du behöver veta om ISO certifiering

Varför ISO certifiera sig?

ISO-certifiering innebär inte bara att uppfylla standardkrav utan också att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och efterlevnad. Detta kan öka konkurrenskraften på marknaden och ge företaget möjlighet att delta i offentliga upphandlingar som kräver certifiering. Här kan du läsa mer om ISO certifieringar och olika standarder.

Det finns flera goda skäl till varför företag väljer att ISO-certifiera sig:

 1. Förtroende och trovärdighet: Ett ISO-certifikat visar för kunder, partners och intressenter att företaget har implementerat bästa praxis och är engagerat i att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet.
 2. Konkurrensfördel: ISO-certifiering ger företag en konkurrensfördel genom att förbättra deras processer och öka företagets marknadsvärde.
 3. Uppfyllande av kundkrav: Många kunder kräver att deras leverantörer är ISO-certifierade för att säkerställa att de levererar högkvalitativa produkter eller tjänster.
 4. Förbättrad effektivitet: ISO-standarder främjar effektivitet och kan hjälpa företag att minska avfall, förbättra produktiviteten och spara kostnader.
 5. Möjligheter på den globala marknaden: ISO-standarder är internationellt erkända, vilket gör att företag kan konkurrera på den globala marknaden och öka sin försäljning internationellt.

Kontinuerlig förbättring.

ISO-certifiering är inte en engångsföreteelse. Det kräver kontinuerlig efterlevnad och förbättring. Genom att du ständigt utvärderar och förbättrar dina processer kan ditt företag upprätthålla sin certifiering och dra nytta av dess fördelar över tid.

Betydelsen av expertstöd.

Att förstå och genomföra ISO-standardernas krav är en komplex uppgift. Därför är det viktigt att att anlita expertis och konsulter som är erfarna inom ISO-certifiering för att underlätta och effektivisera processen.
I vår tidigare blogg ”Hur du väljer ett vinnande ISO ledningssystem bland en djungel av leverantörer”, kan du läsa mer utförligt om hur du ska tänka när du väljer en leverantör.

Avslutande tankar

ISO-certifiering är inte bara en utmärkelse – det är en strategi för att växa och förbättra din verksamhet. När du implementerar ISO-standarder kan du bygga förtroende, öka konkurrenskraften och ständigt förbättra ditt sätt att arbeta.

Ta det första steget mot att förbättra din verksamhet och kontakta oss på Clarendo. Framgång väntar, och vi är redo att guida dig dit!
Kontakta oss idag.

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Välkommen till Clarendo-bloggen

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord,

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord,

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord,