Framtidstrender inom ISO

av Catrine Nord, 10 oktober 2023

Navigera mot en mer ansluten och hållbar värld

ISO-standarder är inte statiska. De utvecklas och anpassas kontinuerligt för att möta de föränderliga behoven i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld. Nedan följer några framtidstrender inom ISO som kommer att forma standardiseringens framtid.


Navigera framtiden med ISO

Dyk in i framtidstrender hos fyra centrala ISO-standarder. Från digital säkerhet och hållbarhetsrevolution, till kvalitetsförbättring och arbetsmiljö. ISO 45001 leder vägen för bättre arbetsförhållanden medan kvalitetsförbättring och hållbarhetsutveckling blir nyckeln till en smidig resa genom standardernas värld. Följ med oss på denna korta överblick över hur ISO-formade förändringar kommer att definiera företagsresan mot en ansluten och hållbar framtid.

 1. ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem
 2. ISO 14001 – Miljöledningssystem
 3. ISO 45001 – Arbetsmiljöledningssystem
 4. ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet

1. Kvalitet och ISO 9001: Mätbara resultat och kundtillfredsställelse

ISO 9001 är en av de mest kända och använda standarderna inom ISO-familjen. Den fokuserar på att etablera och upprätthålla ett effektivt kvalitetshanteringssystem. Här är några framtidstrender inom ISO 9001.

 • Digitalisering av kvalitetsprocesser
  Framtiden kommer att innebära en ökad användning av digitala verktyg och teknologier för att automatisera och följa kvalitetsprocesser. Detta kan inkludera användningen av IoT för realtidsdatainsamling och AI för kvalitetsförutsägelser.
 • Integration med andra standarder
  ISO 9001 kommer fortsättningsvis att integrera med andra ISO-standarder, såsom ISO 14001 och ISO 45001. Detta för att skapa mer sammanhängande och effektiva ledningssystem.
 • Agila metoder och flexibilitet
  Kvalitetshanteringssystem kommer att anpassas för att passa den ökande trenden mot agila arbetsmetoder och snabbare produktutveckling.

Vill du veta mer om vad ISO 9001 innebär? Klicka på länken för en fördjupad insikt.

2. Grön Omställning: ISO 14001 leder hållbarhetsresan

ISO 14001 är inriktad på miljöledning och hjälper organisationer att minska sin påverkan på miljön. Vidare presenteras några framtida trender inom ISO 14001.

 • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
  Framtida versioner av ISO 14001 kommer att integrera principer från den cirkulära ekonomin, fokusera på att minska avfall och främja återvinning och återanvändning.
 • Klimatanpassning och klimatresiliens
  Standarden kommer att inkludera riktlinjer för att hjälpa organisationer att anpassa sig till klimatförändringar och förbättra sin motståndskraft mot extrema väderförhållanden.
 • Miljömärkning och gröna produkter
  ISO 14001 kommer att stödja företag som strävar efter att utveckla och marknadsföra miljövänliga produkter och tjänster.

Utforska mer om ISO 14001 – Ett koncept för framgång!

3. Global Arbetsmiljö: ISO 45001 som global förändringsledare

ISO 45001 fokuserar på arbetsmiljö och säkerhet, vilket stöder organisationer i att etablera en trygg och hälsosam arbetsplats. Nedan presenteras några framtidstrender inom ISO 45001.

 • Mental hälsa och välbefinnande
  Framtida versioner av ISO 45001 kommer att inkludera riktlinjer och metoder för att hantera och främja mental hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.
 • Robotik och automatisering
  Standarden kommer att anpassas för att hantera arbetsmiljörisker som är specifika för robotik och automatisering, inklusive säkerheten för samarbetsrobotar och autonoma system.
 • Krisberedskap och pandemihantering
  Efter erfarenheterna från Covid-19-pandemin kommer ISO 45001 att inkludera riktlinjer för att förbereda organisationer för framtida kriser och pandemier och säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Upptäck mer om ISO 45001 för en arbetsplats där hälsa och trygghet står i fokus. Klicka på länken för insikter och vägledning.

4. Digital Säkerhet: ISO 27001 som hjälte i den digitala erans äventyr

ISO 27001 fokuserar på att skydda organisationers informationstillgångar och säkerhet. Övervägande för framtiden kommer ISO 27001 att präglas av:

 • Cybersecurity och dataskydd
  Med ökad digitalisering kommer ISO 27001 ständigt att anpassa sig för att möta hot och utmaningar inom cybersäkerhet och dataskydd.
 • Regelkrav och datalagstiftning
  ISO 27001 kommer att vara nödvändig för organisationer som behöver följa strikta dataskyddslagar som GDPR (General Data Protection Regulation).
 • IoT-säkerhet
  Med Internet of Things (IoT) i snabb tillväxt kommer standarden att adressera säkerhetsrisker som är specifika för IoT-enheter och nätverk.

Undrar du vad ISO 27001 är och hur det kan gynna din verksamhet? Upptäck fördelarna och insikterna på länken!

ISO-standarder: Framtidsanpassning för konkurrenskraft och ansvarstagande

Sammanfattningsvis är ISO-standarder i ständig förändring och anpassning, för att möta de komplexa behoven i en föränderlig värld. Genom att förutse och anpassa sig till dessa trender kan organisationer dra nytta av standardernas kraft och förbli konkurrenskraftiga och ansvarsfulla i framtiden.


Undrar du hur du kan skräddarsy ISO-standarder för att optimera din organisations konkurrenskraft och ansvarstagande?

Kontakta oss idag för en djupare diskussion om hur vi kan stödja ditt företag på dess resa mot en framgångsrik och hållbar framtid

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023

  Clarendos ISO-vikarie som tjänst

  av Catrine Nord, 04 juli 2023

  ISO 9001 ökar försäljningen

  av Catrine Nord, 07 juni 2023