ISO 14001 – ett vinnande koncept

av Catrine Nord, 10 mars 2023

Ekonomisk vinst i samband med fördelar för miljön 

ISO 14001 är ett vinnande koncept och kan hjälpa dig att spara pengar, förbättra ditt företags rykte och få tillgång till nya marknader och möjligheter. 

Miljöavtryck och dess frågor är på frammarsch och det är dags att se över hur ditt företag kan dra nytta av det. Det blir alltmer populärt och eftertraktat att införskaffa ett miljöledningssystem. Inte bara kommuner och företag ställer krav på sina leverantörer utan privatpersoner börjar också att bli mer miljömedvetna. Den stigande oron för klimatförändringar har skapat utrymme för kunders åsikter om klimatpåverkan och hållbarheten hos företag och leverantörer. Detta har gjort att ISO 14001 har fått ett uppsving, vilket kan ge ditt företag fördelar. Det är en god idé att intressera sig för företagets miljötänk och hur miljöfrågorna hos er behandlas. 


ISO 14001 för miljö och ekonomi 

Alla företag bidrar till att påverka miljön på ett eller annat sätt. Det gäller både stora och små företag. Oavsett om din verksamhet är i branschen för tillverkning, industri, tjänster eller handeln så finns det klimatavtryck kopplat till denne. Ett certifikat i ISO 14001 är ett bevis på att ditt företag tar sitt samhällsansvar och bidrar till en hållbar framtid. Genom att ständigt se över hållbarhetsfrågorna och tillämpa ett miljöledningssystem, kan din organisation göra stegvisa förbättringar i miljöarbetet. Detta görs med hjälp av planering, åtgärder och uppföljningar. Du identifierar och kartlägger miljörisker för att minimera klimatpåverkan och reducerar den negativa miljöpåverkan. Miljöledningssystemet är ett bra stöd för att prioritera, kommunicera och förtydliga er verksamhets främjande av miljöarbetet både internt och externt. Företaget skapar policys och mål för miljö, för att sedan fortlöpande följa upp dessa. 

Fördelarna med att bli certifierad enligt ISO14001 är många, som till exempel:

 • Minskad miljöpåverkan och ökad medvetenhet
 • Bättre efterlevnad av lagar och förordningar
 • Kostnadsbesparingar
 • Ökad kundtillfredsställelse
 • Ökad konkurrenskraft
 • Förbättrad image

Att införa ett miljöledningssystem är ett smart val på alla plan!

Genom att ha översikt och ständigt arbeta med miljöfrågor ökar ditt företag sin kreativitet gällande återvinning och miljöpåverkan. På så sätt är det vanligt att din verksamhet sparar in på åtskilliga aktiviteter, genom att tänka på hur olika miljöfrågor kan reducera det negativa klimatavtrycket. Dessutom ser man över företagets resursanvändning. När ditt bolag driver dessa miljöfrågor, skapar det automatiskt produktivitet och effektivitet i verksamheten. I och med minskad användning av energi, råvaror och andra resurser kan företag därför sänka sina kostnader för drift och produktion. Medvetna val gör att energihantering, avfallshantering, och utsläpp till vatten och luft minskar. 

ISO 14001 miljöcertifiering

Konkurrensfördelar med ett miljöledningssystem

När ditt företag erhåller ISO 14001-certifiering kan verksamheten visa sitt engagemang för miljöansvar och således få en konkurrensfördel på marknaden. Dessutom ökas kundtillfredsställelsen och lojaliteten när ert företag visar att ni tar ert miljöansvar på allvar, vilket leder till ökat förtroende hos kunder, medarbetare och andra intressenter.  

Genom att se över produktens livscykel och göra den mer hållbar, kan ert företag öka konkurrenskraften och göra mer långsiktiga affärer. Ett certifikat i ISO 14001 ger både fördelar för miljö och ekosystem, samt förbättrar relationerna till kunder och intressenter. Med hjälp av Clarendos IT-verktyg TIM och professionella konsulthjälp är det också rätt enkelt! Läs om hur Clarendos IT-verktyg skiljer sig gentemot andras i branschen.

ISO 14001 miljö

 
Hur blir man certifierad i standarden ISO 14001?

Det är lättare än man tror att bli certifierad enligt ISO 14001. Processen kräver endast lite tid och engagemang, och med rätt hjälp är det enkelt! Läs mer om ISO certifiering i denna blogg.

På Clarendo har vi ett väl utarbetat och effektivt sätt att snabbt genomföra en implementering av miljöledningssystem. Genom att vi tar fullt ansvar och garanterar ett godkänt resultat vid certifieringen så kan du som kund känna dig trygg och säker. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om miljöledningssystem och att ISO 14001 är ett vinnande koncept. 

För att läsa mer om hur du kommer igång idag – klicka här.

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023

  Clarendos ISO-vikarie som tjänst

  av Catrine Nord, 04 juli 2023

  ISO 9001 ökar försäljningen

  av Catrine Nord, 07 juni 2023