ISO 9001 ökar försäljningen

av Catrine Nord, 07 juni 2023

Boosta företagets försäljning med ISO 9001 

Idag ska jag berätta om hur ISO 9001 ökar försäljningen på ditt företag. En certifiering enligt denna standard visar att företaget har en tydlig kvalitetspolicy. Det påvisar även att de är villigt att följa internationellt erkända bästa praxis. 
Att ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem kan ha en enorm påverkan på ditt företags verksamhet. Att arbeta på rätt sätt med ISO 9001 ökar försäljningen på flera olika sätt. I dagens konkurrensutsatta marknad är det viktigt att ha en differentierande faktor som gör att ditt företag sticker ut från resten av företagen inom samma bransch. ISO 9001:2015– certifiering kan vara just den faktorn som skapar en positiv effekt på dina kunder och ger dem förtroende för ditt företag. Så låt oss ta en titt på hur denna certifiering kan hjälpa dig att ta din försäljning till nästa nivå. 


ISO 9001 ökar företagets försäljning

Hur ett kvalitetsledningssystem kan påverka din försäljning 

 • För det första kan en väl implementerad ISO 9001-certifiering kan påverka försäljningen av ditt företag på flera sätt. Det en internationellt erkänd standard inom affärsvärlden som hjälper verksamheten att konsekvent möta kundernas behov och förbättra affärsverksamheten. Genom att följa riktlinjerna i standarden kan företaget bygga förtroende hos kunder och partners. 
 • För det andra ger ISO 9001 ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Detta kan på så sätt leda till ökad kundnöjdhet och därmed ökad försäljning. Dessutom tillhandahåller standarden ett ramverk för effektiv kommunikation och samarbete inom företaget. Det i sin tur bidrar till att säkerställa att alla anställda arbetar mot samma mål och riktningar. Därmed införlivas mer effektiva och resultatrika försäljningsprocesser. 
 • För det tredje kan ISO 9001 också bidra till att öka medarbetarnas engagemang och motivation. Detta genom att skapa en kultur av ständig förbättring. När medarbetarna involveras i processen för att uppnå och bibehålla en ISO-certifiering, kan företaget uppmuntra till mer proaktivt tänkande och innovation.
  I sin tur kan således produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen höjas och bidra till ökad lönsamhet. En ökad lönsamhet kan sedan leda till investeringar i forskning och utveckling eller marknadsföring. Härmed bidrar det ytterligare till ökad försäljning. 
ISO 9001 för kvalitet

En väg till mer lönsam verksamhet 

En ISO-certifiering kan vara särskilt viktig när man arbetar med internationella kunder eller partners. Det kan ge en fördel gentemot konkurrenter som inte har samma certifiering. Potentiella kunder kan känna sig tryggare med att göra affärer med ett företag som har ett ledningssystem för kvalitet. På så sätt leder det till ökad försäljning. 

Att vara ISO 9001-certifierad kan också öka företagets chanser att vinna internationella upphandlingar. Många stora företag och organisationer, särskilt inom offentlig sektor, kräver att deras leverantörer har en ISO 9001-certifiering. Det vill säkerställa att deras leverantörer har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller internationella krav. Genom att vara ISO 9001-certifierad kan företaget påvisa att de uppfyller kraven och därmed öka sina chanser att vinna internationella upphandlingar och kontrakt. 
Läs mer här, om hur Clarendos IT-verktyg skiljer sig åt mot andra i branschen.

ISO 9001 kvalitet

En investering för framtiden 

Sammanfattningsvis kan ISO 9001:2015 hjälpa företag att öka sin försäljning på flera sätt. Från att bygga förtroende hos kunder och partners till att öka effektiviteten och lönsamheten genom att förbättra produktkvaliteten och effektivisera processerna. Att uppnå en certifiering enligt denna standard kan vara en avgörande faktor för företag som vill differentiera sig från konkurrenterna. De kan då visa upp sin kvalitetspolicy på en global nivå. Med en ISO-certifiering kan företaget visa upp sitt engagemang för ständig förbättring och ett starkt kundfokus, vilket kan leda till ökad försäljning och lönsamhet på kort och lång sikt. 


Läs mer om vad ISO-certifiering är i denna blogg.

Så om ditt företag vill öka sin försäljning och särskilja sig från konkurrenter på en global nivå, kan en certifiering enligt ISO 9001:2015 vara en viktig investering. Det kan hjälpa till att skapa en starkare företagskultur, öka effektiviteten och förbättra produktkvaliteten – vilket kan leda till nöjdare kunder och ökad försäljning. För att utforska mer om hur man framgångsrikt driver ISO arbetet, klicka här och läs vidare.

Så varför inte ta steget och bli en del av de företag runt om i världen som har valt att certifiera sig enligt denna standard? 
Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång med din ISO-certifiering.

Catrine Nord

10+ års erfarenhet av ISO

catrine.nord@clarendo.se

Jag vill veta mer!

  Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

  De sju principerna för framgång genom ISO 9001

  av Catrine Nord, 13 juni 2024

  Checklista - Jämför ISO-Leverantörer

  av Catrine Nord, 15 april 2024

  ISO För Koncerner

  av Catrine Nord, 25 mars 2024

  Ledningssystem – Vad har du som VD att vinna?

  av Catrine Nord, 25 oktober 2023

  Framtidstrender inom ISO

  av Catrine Nord, 10 oktober 2023

  ISO 9001 - Vad är det?

  av Catrine Nord, 22 september 2023

  ISO certifiering - det du behöver veta

  av Catrine Nord, 05 september 2023

  Clarendos ISO-vikarie som tjänst

  av Catrine Nord, 04 juli 2023