Medarbetare

Åsa Lindow

VD och projektledare

070-539 71 00

Åsa har en examen som civilekonom med inriktning organisation och arbetspsykologi från Lunds Universitet.

Till våra kunder bidrar Åsa med;

  • Rådgivning vad gäller val av standard och implementeringsmetod.
  • Medvetenhet kring lämpliga och relevanta krav och önskemål att ställa på en ”ISO konsult” och/eller ett IT-verktyg för ett ledningssystem.
  • Projektledning för implementeringsprojekt enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
  • Samtal om rädsla inför revisioner och revisorers makt och hur man bäst hanterar utmaningen.
  • Rådgivning vad gäller val av certifieringsorgan.
  • Rådgivning vad gäller utvecklingen av kundens ledningssystem.

Jag vill veta mer!