Medarbetare

Kent Sjögren

Internrevisor

Till våra kunder bidrar Kent med;

  • Planering och genomförande av internrevisioner enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Jag vill veta mer!