Logga in

Vad innebär en certifiering?

Certifiering betyder godkänd revision.

 

För att ert företag ska kunna få ett certifikat ska ni har genomgått en s.k. certifieringsrevision, med godkänt resultat. Certifikatet är ett bevis på att ert ledningssystem överensstämmer med kraven i den standard ni har valt. På certifikatet, “diplomet”, kommer det då att stå ”Företaget AB:s ledningssystem överensstämmer med kraven i {t.ex.} SS-EN ISO 9001″.

De företag som utför certifieringsrevisioner kallas certifieringsorgan. Det finns ett drygt 10-tal certifieringsorgan i Sverige och ni väljer och skriver avtal med ett av dessa.

Efter certifieringsrevisionen kommer uppföljande revisioner att ske årligen för att säkerställa att er nivå upprätthålls och att ni åstadkommer ständiga förbättringar i er verksamhet.

 

Så här går certifieringen till!

 

Certifieringsrevisionen delas upp i två steg. Steg 1 innebär att certifieringsrevisorn förbereder sig genom att ta del av ert dokumenterade ledningssystem. Antingen via en inloggning, om systemet är digitalt, eller via mejlade dokument. Efter förberedelsen gör revisorn en steg-1 revision på plats hos ert företag. Då går revisorn igenom och kontrollerar så att alla delar i standarden finns på plats. Det är en övergripande genomgång tillsammans med ledning och ansvariga. Revisionen inbegriper presentation av ert företag och i regel också en rundvandring om det är lämpligt. Steg 1 avslutas med ett konstaterande om ert företag är redo för steg 2 och eventuella avvikelser noteras. Avvikelser innebär att krav i standarden inte är uppfyllda. Avvikelserna måste ni åtgärda och ett nytt datum för steg-2 revision inplaneras. Steg-2 revisionen görs på plats och revisorn går då igenom att alla delar i standarden är införda i er verksamhet och att eventuella avvikelser är åtgärdade.

 

Vad händer efter certifieringsrevisionen?

 

När steg ett och två är genomförda får ni en rapport med eventuella avvikelser, observationer och förbättringsförslag. Ni ska svara på hur ni tänker åtgärda avvikelserna. Svaren registreras i ett webbsystem som ni loggar in på eller i ett Excel ark som fylls i och skickas till revisorn. När avvikelserna är åtgärdade och godkända av revisorn ställs certifikatet ut. En digital kopia mejlas och originalet skickas med post. Nu kan det ramas in och sättas upp i er entré!

 

Det som godkänns är ett systematiskt arbete, inte en pärm med papper!

 

Revisionen syftar till att säkra att ert företags ledningssystem uppfyller kraven i standarden. Vilka är då kraven? Kravet är först och främst att företaget arbetar systematiskt med det område som åsyftas, t.ex. kvalitet eller arbetsmiljö. Att arbeta systematiskt innebär att arbetet är planerat, organiserat, att aktiviteterna utförs regelmässigt samt att ni utvärderar resultat. Det innebär att ni ständigt förbättrar ert sätt att arbeta. Vad gäller arbetsmiljö t.ex. så innebär det att arbetsplatsen blir säkrare, olyckor förhindras och arbetsmiljön förbättras. Det gäller att uppnå resultat. Det handlar inte om att skriva ner allt ni gör.

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss