Logga in

Uppstart

Vi börjar med att tillsammans gå igenom de krav och behov ni har när det gäller projektet. Ni får även formulera era förväntningar på projektet på kort sikt men även era förväntningar på det resultat ledningssystemet ska åstadkomma på lång sikt.  Vi fastställer tillsammans krav inför val av certifieringsorgan. Vi går också igenom förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt. Det är trots allt en förändringsprocess vi startar med allt vad det innebär. Vi utser projektledare och ni utser ledningssystemansvarig. Ledningssystemansvarig blir vår kontaktperson under och efter projektet och det är den personen som tillsammans med Clarendo driver förbättringsarbetet på lång sikt. Vi förbereder IT-verktyget TIM med information om ert företag samt utvalda dokument och listor utifrån den standard ni valt.

Fundera på följande frågeställningar

 

  • Vad är den främsta anledningen till att ni väljer att införa ett ledningssystem?

  • Vilka resultat förväntar ni er?

  • På vilket sätt ska ledningssystemet bidra positivt till lönsamheten?

  • Hur tänker ni angående val av standard?

  • Vilka kriterier är viktiga när ni ska välja certifieringsorgan?

  • Vem hos er är lämplig att ansvara för ledningssystemet och vilka egenskaper tror ni är viktiga?

Med Clarendo som samarbetspartner får ni ett kostnadseffektivt, och över tid, hållbart ledningssystem som åstadkommer resultat.

Om ni vill ha pärmar med många, långa dokument kontakta inte oss!

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er att
implementera ett kostnadseffektivt ledningssystem?

Kontakta oss