Steinarr Björnsson

av ,

”Arbetet med Clarendo har ökat vår medvetenhet för strategisk planering. Med TIM som stöd har vi kunnat införa tydligare strukturer vad gäller säkerhet i vår dagliga verksamhet.”

Välkommen till Clarendo-bloggen

Här kan du som VD och ISO-intresserad hitta värdefull information och expertråd om ISO-standarder och ledningssystem. Vi på Clarendo vill hjälpa Dig att driva ett effektivt ISO-arbete.

ISO För Koncerner

av Catrine Nord,

Framtidstrender inom ISO

av Catrine Nord,

ISO 9001 - Vad är det?

av Catrine Nord,